Hvorfor velge byggfag Medlemsbedrifter Kurs og aktiviteter Svenneprøve  Bildegalleri Kontakt oss Hjem
     
 

Kurs og aktiviteter

OKBF har i alle år tilbudt sine lærlinger ulike fagkurs, dette ønsker vi å videreføre for 2015.

OKBF forbeholder seg retten til å foreta endringer i kurs tilbudet, dersom forhold som økonomi og behov tilsier det.

Vårt mål med kompetansehevingskurs er å bidra til at lærlinger med rette kan erklere seg som en fullverdig fagmann / kvinne etter endt læretid.

Vårt mål med kurs som har hovedvekt på sikkerhet, er å bidra til en økende bevistgjøring om sin egen og andres sikkerhet. Et viktig bidrag for å redusere risiko for ulykker i sin helhet.

  • Stilaskurs: Kurset går over 4 dager med eksamen. Ved bekreftelse på 72 timer praksis fra arbeidsgiver, utstedes kompetansebevis. Nettbasert stillaskurs kan også tilbys.

  • Liftkurs: Kurset går over 1 dag med eksamen. Etter dokumentert praksis fra arbeidsgiver, (relevant opplæring på bedriftens lift) utstedes kompetansebevis.

  • Våtromskurs ( grunnmodul + A modul ) Kurset går over 4 dager med eksamen. Kompetansebeviset utdeles etter bestått fagbrev/ svennebrev.

  • E-lære kurs: Det tilbys E-lære for rørfag lærlinger.

  • Varme arbeider kurs: Tidligere arrangerte OKBF varme arbeider kurs.  Dette kurset er nå en del av læreplanen ved den videregående skole. For de lærlinger som står uten dette kurset, gis det tilbud om kurs. Resertifiseringskurs kan også tilbys.

  • Sveisekurs: Et tilbud for rørfag lærlinger, varighet 20-25 timer.

  • Fagbøker: Lærlingene mottar fagbøker. Teori og praksis henger naturlig sammen. En mulighet for å fordype seg på egenhånd.

Alle kurs blir avviklet i Alta, og er gratis for lærlinger. Kursene er primært for våre lærlinger, men OKBF er åpen for å tilby kurs til ordinære ansatte ved våre lærebedrifter. Dette må avtales på forhånd. For lærlinger som bor utenfor Alta, refunderes kjøring og hotell opphold. Dette må avtales på forhånd.

Ved alle våre kurs, benytter OKBF eksterne kurs arrangører som er sentral godkjent.

Nødvendig dokumentasjon på praksis, overleveres Opplæringskontoret. Så ordner vi resten.

Ved anbud vektlegges bedriftens kompetanse i økende grad. Og ha kvalifiserte ansatte er i bedriftens interesse.