Hvorfor velge byggfag Medlemsbedrifter Kurs og aktiviteter Svenneprøve  Bildegalleri Kontakt oss Hjem
     
 

Hvorfor velge yrkesfag
Å velge yrke i dag er svært vanskelig da de fleste er svært unge når kursen skal stakes ut.
At byggbransjen sliter for tiden, gjør ikke valget enklere. Men er man praktisk anlagt, liker og jobbe i frisk luft og omgåes mennesker, er byggfag et godt valg.

Muligheten for å videreutdanne seg i det nye skolesystemet er spesielt tilpasset de ulike fagarbeiderne.

Veien videre for mange fagarbeidere er kort skissert slik:

 • Fagbrev/Svennebrev
 • Allmennfaglig påbygning 1/2 el forkurs 1 år. ( avhengig av retning )
 • Ingeniørutdanning 3 år
 • Sivilingeniør 2 år etter ingeniør
 • Mesterbrev

 

Lønn lærlinger

2 år i bedrift.
Lærlinger avlønnes etter bedriftens lønnssystem. Grunnlaget for beregningen av lønnen er basert ut ifra nyutdannede fagarbeidere ved din bedrift. Minste satsen for fagarbeidere er i.h.h.t overenskomsten for byggfag kr. 197.90. ( 2017 )


Lønnen utgjør:

1. Fra 0-6 mnd 30% av beregningsgrunnlaget            på kr. 197.90
2. Fra 6-12 mnd. 40% av beregningsgrunnlaget
3. Fra 12-18 mnd 55% av beregningsgrunnlaget
4. Fra 18-24 mnd 80% av beregningsgrunnlaget

Etter bestått svenneprøve venter fagarbeiderlønn hos din bedrift.


Lønn.
Lærlinglønnen kan synes lav, men husk at du er i en utdanningssituasjon. Dersom bedriften ønsker å lønne deg utover de satser som gjelder, så er den muligheten tilstede. Det blir en sak mellom lærling og bedrift. Det hender ofte i de tilfeller hvor bedriften er godt fornøyd med lærlingen.

Permitteringer
Dersom lærebedriften ikke har relevant arbeid i.h.h.t læreplanen, kan lærlingen permitteres.
Og la lærlingen måke snø eller rydde, er ikke et alternativ. I hvert fall ikke over en lang periode. Ved permittering vil Opplæringskontoret prøve å omplassere lærlingen til en annen bedrift. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må lærlingen melde seg arbeidsledig og ta kontakt med NAV. Problemet er at mange lærlinger, spesielt 1 års lærlinger ikke har opparbeidet seg tilstrekkelig med inntekt som kvalifiserer til arbeidsledighets trygd.

Dersom permitteringen synes å bli langvarig, vil utdanningsetaten ved Finnmark Fylke få beskjed. Permisjonsperioden blir lagt til læretiden.

Lån til utdanning
For de lærlinger som ønsker å ta opp lån eller søke om stipend hos Statens lånekasse, gjelder følgende:

 • Lærlingen må ha godkjent lærekontrakt.
 • Søknaden må leveres opplæringskontoret for gjennomsyn, deretter blir den sendt Finnmark Fylket for godkjenning, før den til slutt havner hos Lånekassen.
 • Utbetaling og all korrespondanse vil deretter skje direkte med lånetager.
 • Utfyllende opplysninger kan innhentes på hjemmesiden www.lanekassen.no
 • Søknadsskjemaer fåes hos www.lanekassen.no.


Ved inngåelse av lærlingekontrakt må flg. gjøres.

 • Innmeldelse til trygdekontoret.
 • Yrkesskadeforsikring.
 • Arbeidsavtale.

Fagopplæringloven § 17;
Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale. Ved læretidens avslutning opphører også ordinært arbeidsavtalen. Dersom lærlingen skal forsette i bedriften, inngås ny arbeidsavtale. Dersom du ønsker mer informasjon om dette temaet, søk på:Noen flere fordeler med medlemskap/ lærling ved opplæringskontoret

 1. Avsatt midler til fagkompetanse hevingskurs for lærlinger. Se informasjon ”kurs og aktiviteter”
 2. Ansatte i administrasjonen som kjenner byggebransjen.
 3. Avvikling av teorikurs - kontakt med kursarrangør og Fylket.

Dette er retningslinjer pr. i dag og vurderes hvert år på Generalforsamlingen i OKBF, i forhold til statlige tilskudd/regelverk.

Praksis tid i bedrift.
Etter VG 2 gjenstår 24 måneders praksis før du kan avlegge svenneprøven. Nedtelling av læretid starter straks du begynner i praksis. Det er mulighet for avkorting av læretid dersom du kan dokumentere relevant praksis.

Hva vektlegges av bedrift/ opplæringskontor ved kontraktinngåelse.
Å få lærlingplass er som å søke på jobb, de som har mye fravær, svake karakterer/ stryk og dårlige holdninger, vil slite med å få seg lærling plass. Er du en av dem, bør du vurdere et annet yrke, som du kanskje er mer motivert for.

Å få lærlingplass er heller ingen rett du har.

Ingen bedrifter ansetter folk usett, det gjelder også for lærlinger. Det er den enkelte bedrift som avgjør om søker får lærlingplass eller ikke. Ta med CV og karakterutskrift, ta personlig kontakt.

Gjennom utplassering ved skolen (prosjekt fordypning) har du mulighet for å reklamere for deg selv. En god jobb her, øker sjansene for en lærlingplass. Grip sjansen.

Klikk her for å kontakte oss hvis du har noe du lurer på