Hvorfor velge byggfag Medlemsbedrifter Kurs og aktiviteter Svenneprøve Bildegalleri Kontakt oss Hjem
     
 
Hva er et opplæringskontor?
Opplæringskontor er et kontor hvor flere bedrifter i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar av lærlinger. Dette skjer i samarbeid med yrkesopplæringsnemda, skoleverket og lærlingen.

Driften av opplæringskontoret
Opplæringskontoret har i dag et kontor-fellesskap i ungdomservice bygget ( gml. sentrum ) sammen med andre fag-områder. Kontoret ledes av et styre på 5 personer, hentet fra bedriftene, fellesforbund, lærling.

OKBF Opplæringskontoret for byggfagene i Finnmark.
Postadresse : Skoleveien 12 9510 Alta

Daglig leder:
John Rygvik
Mobil: 909 55 251
Fax: 784 55021
Email: okbf@trollnet.no
Bank: 4901. 23. 90474
Org. nr: 009.71.48.3768

Kontortid: mandag-fredag 08.00-15.40
(ved oppsøkende virksomhet, treffes jeg på mobil )Historikk
Kontoret ble opprettet og godkjent i 1989.

Godkjente fagområder:

A. Tømrer
B. Rørlegger
C. Blikkenslager
D. Maler
E. Murer
F. Betongfag

 

 

 Medlemskap

Søknad om medlemskap avgjøres av styret for opplæringskontoret. Det forutsettes at søker er faglig kvalifisert, arbeider innenfor områder som dekker læreplanen  og driver sin virksomhet etter sunne prinsipper.

Formål.
Opplæringskontoret skal ved sitt samarbeid med og mellom bedriftene, lærlingene, yrkesopplæringsnemda og skoleverket:

 1. være en ressurs for medlemsbedriftene mht rekruttering, kunnskap om læreplaner, skoletilbud, læretid med mer.
 2. kunne koordinere bedriftenes opplæringskapasitet
 3. øke bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft
 4. utdanne ungdommen til dyktige fagarbeidere

Opplæringskontorets oppgaver.

 1. skrive lærlingekontrakten med lærlingen og bedriften, se til at teoriopplæringen blir gjennomført, oppmelding til fagprøven, samt andre administrative rutiner.
 2. skrive opplæringsavtale med bedriften som skal ha det faglige ansvaret for den praktiske opplæringen.
 3. føre tilsyn med at lærlingen med at lærlingen får den opplæringen som læreplanen beskriver.
 4. omplassere lærlingen om nødvendig
 5. være kontakt og samarbeidsorgan mellom opplæringsbedriftene, yrkesopplæringsnemda og skoleverket


Økonomi.
Opplæringskontoret mottar offentlig tilskudd for hver lærling det er skrevet kontrakt med. Årsmøtet for kontoret vedtar hvert år hvor stor andel av dette tilskuddet som skal refunderes til bedriftene. Det resterende av tilskuddet skal dekke driften av opplæringskontoret mv. Medlemsbedriftene betaler årlig kontingent, for tiden kr 2500,-.
Tilskuddene til lærebedriftene utbetales etterskuddsvis 2 ganger pr år, fortrinnsvis mars og oktober. Se for øvrig eget vedlegg.


ORGANISASJONSPLAN

 1. ÅRSMØTE/ GENERALFORSAMLING.
 2. STYRET UTGJØR 5 PERSONER.
 3. OPPLÆRINGSKONTOR ( DAGLIG LEDER )
 4. MEDLEMSBEDRIFTER MED FAGLIGE LEDERE
 5. LÆRLINGER