Hvorfor velge byggfag Medlemsbedrifter Kurs og aktiviteter Svenneprøve  Bildegalleri Kontakt oss Hjem
     
 

Kurs og aktiviteter

OKBF har i alle år tilbudt sine lærlinger ulike fagkurs, dette ønsker vi å videreføre for 2018.

OKBF forbeholder seg retten til å foreta endringer i kurs tilbudet, dersom forhold som økonomi og behov tilsier dette.

Våre kurs er delt opp i 2 kategorier. Det er kurs som defineres som kompetansehevingskurs og kurs som har fokus på sikkerhet.

Kompetansehevingskurs: Øke kunnskapen om faget, slik at lærlingene med rette kan erklæres som en fullverdig fagmann / kvinne etter endt læretid.

Sikkerhet: Bidra til en økende bevisstgjøring om sin egen og andres sikkerhet. Et viktig bidrag for å redusere risiko for ulykker i sin helhet.

Alle kurs som involverer lærlinger har som overordnete mål og dekke læreplanen for den enkelte fag. Det benyttes kun eksterne kurs arrangører som er sentral godkjent.

 • Stillaskurs: Kurset går over 4 dager, med 2 dager teori og 2 dager praksis. Kurset omhandler høyde mellom 5 – 9 meter. Ingen eksamen. Utstedes kompetansebevis etter kursets slutt.

 • Lift kurs: Kurset går over 1 dag med eksamen. Etter dokumentert praksis fra arbeidsgiver       ( relevant opplæring ved bedriftens lift ) utstedes kompetansebevis.

 • Fallsikringskurs:
  Kurset gir økt kunnskap om fallsikringsutstyret og en bevistgjøring av sikkerhetstiltak for å unngå fallulykker. Varighet 1 dag.

 • Våtroms kurs, grunnmodul + modul A: Kurset går over 4 dager med eksamen. Kompetansebeviset utdeles etter bestått fagbrev / svennebrev.

 • E lære kurs: Det tilbys E – lærerkurs for våre rørfaglærlinger, men det forutsettes at lærebedriften er medlem av NRL. Krav fra kurstilbyder.

 • Varme arbeider kurs: Dette kurset er nå en del av læreplanen ved den videregående skole. Men for de lærlinger som står uten dette kurset, gis det tilbud om kurs.

 • Sveisekurs: Et tilbud for rørfag lærlinger. Varighet 20-25 timer.

 • ADK-1 kurs med 101 timer varighet. Eksamen. Et kurs primært for rørfaget. F.o.m 1 juli 2018 må alle ha ADK1 kurs for å få sentralgodkjenning i tiltaksklasse 1.

 • Fagbøker: Lærlingene mottar fagbøker. Teori og praksis henger naturlig sammen. En mulighet for å fordype seg på egenhånd.

Alle kurs blir avviklet i Alta. Er gratis for våre lærlinger. For lærlinger som bor utenfor Alta, refunderes kjøring og hotell opphold. Dette må avtales på forhånd. Dersom et kurs arrangeres i nærheten av hjemstedet ( borte boende ) og det er mest hensiktsmessig og delta der, er OKBF positiv til å finne en løsning.

OKBF åpner for å tilby kurs til ordinære ansatte ved våre lærebedrifter. Dersom det er ledig kapasitet tilbys kursene også for bedrifter/ansatte som står utenfor kontoret.
 
 Ved anbud vektlegges bedriftens kompetanse i økende grad.
Og ha kvalifiserte ansatte er i bedriftens interesse.